Start20:30:00 Vstupenky100

Punk – ska. http://bandzone.cz/gangstaska , http://bandzone.cz/thejokers , http://bandzone.cz/nizkaurovenrokycany